Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Võ Long


Họa sĩ Võ Long
(Võ Khánh Long)
Sinh ngày 25/04/1954  tại Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-10-11 10:03:33

Phong cảnh Gia Minh - Sơn dầu (120cm x 110cm) 2013
VCG614746S | Phong cảnh Gia Minh - Sơn dầu (120cm x 110cm) 2013
Họa sĩ Võ Long
VCG-VKL | Họa sĩ Võ Long