Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Lê Văn Lương


Họa sĩ Lê Văn Lương
  • Sinh năm 1974 tại Hải Phòng
  • Tốt nghiệp khoa mỹ thuật trường Đại học sư phạm Nhạc Họa TƯ
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-10-11 10:14:06

Bến cũ - Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2013
VCG77331S | Bến cũ - Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2013
Họa sĩ Lê Văn Lương
VCG-LVL | Họa sĩ Lê Văn Lương