Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Bích Ngà


Họa sĩ Bích Ngà
(Nguyễn Thị Bích Ngà)
  • Sinh ngày 27/1/1984 tại Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Giáo viên Mỹ thuật
  • Giải đặc biệt tranh thiếu nhi các nước Asean
  • Giải thưởng của Hội Liên hiệp các Hội VH NT Việt Nam

Cập nhật lúc: 2014-10-11 10:18:32

Buổi sớm trên công trường - Sơn dầu (100cm x 120cm) - 2013
VCG203216P | Buổi sớm trên công trường - Sơn dầu (100cm x 120cm) - 2013
Họa sĩ Bích Ngà
VCG-BN | Họa sĩ Bích Ngà