Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Tiến Nhấn


Họa sĩ Nguyễn Tiến Nhấn
Sinh ngày 19/6/1983
Tốt nghiệp khoa Mỹ thuật, trường Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng năm 2008

Cập nhật lúc: 2014-10-11 10:26:07

Heo may - Sơn dầu (120cm x 100cm)
VCG209655B | Heo may - Sơn dầu (120cm x 100cm)
Họa sĩ Nguyễn Tiến Nhấn
VCG-TN | Họa sĩ Nguyễn Tiến Nhấn