Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Nguyễn Nhất


Họa sĩ Nguyễn Nhất
  • Sinh năm 1981 tại hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Triển lãm nhóm tại Hải Phòng năm 2008
  • Huy chương đồng Triển lãm Mỹ thuật sinh viên toàn quốc - Hạ Long 2008

Cập nhật lúc: 2014-10-11 10:29:39

Tranh của Họa sĩ Nguyễn Nhất
VCG804504D | Tranh của Họa sĩ Nguyễn Nhất
Họa sĩ Nguyễn Nhất
VCG-NN | Họa sĩ Nguyễn Nhất