Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Anh Phương


Họa sĩ Anh Phương
(Nguyễn Anh Phương)
  • Sinh năm 1944
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Tác giả của nhiều bộ truyện tranh đã xuất bản
  • Giải thưởng Mỹ thuật của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam

Cập nhật lúc: 2014-10-11 10:32:56

Biển đảo đêm trăng - Sơn dầu (100cm x 65cm)
VCG131530X | Biển đảo đêm trăng - Sơn dầu (100cm x 65cm)
Họa sĩ Anh Phương
VCG-AP | Họa sĩ Anh Phương