Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Lê Viết Sử


Họa sĩ Lê Viết Sử
  • Sinh năm 1943 tại Hải Phòng 
  • Cử nhân Mỹ thuật
  • Hội viên hội Mỹ thuật Việt nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-10-11 10:39:36

Hoa bốn mùa - Màu bột (80cm x 120cm) - 2013
VCG872253E | Hoa bốn mùa - Màu bột (80cm x 120cm) - 2013
Họa sĩ Lê Viết Sử
VCG-LVS | Họa sĩ Lê Viết Sử