Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Lê Thái


 Họa sĩ Lê Thái
(Lê Nguyên Thái)
  • Sinh ngày 16/10/1938 tại Hải Phòng 
  • Nghệ sĩ ưu tú
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng

Cập nhật lúc: 2014-10-11 10:43:52

Bác Hồ với công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng - Phấn màu
VCG292083A | Bác Hồ với công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng - Phấn màu
Họa sĩ Lê Thái
VCG-LT | Họa sĩ Lê Thái