Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Bùi Thị Thanh


 Họa sĩ Bùi Thị Thanh
Sinh ngày 21/9/1951 tại Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Triển lãm nhóm 10 họa sĩ tại Hà Nội năm 1997
  • Triển lãm nhóm 3 nữ họa sĩ tại Hải Phòng năm 1999

Cập nhật lúc: 2014-10-11 10:48:07

Búp sen - Lụa - 2012
VCG709167C | Búp sen - Lụa - 2012
Họa sĩ Bùi Thị Thanh
VCG-BTT | Họa sĩ Bùi Thị Thanh