Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Trịnh Lâm (1926)


 Họa sĩ Trịnh Lâm 
Sinh năm 1926 tại Hà Nội

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam
Chuyên vẽ tranh sơn dầu về đề tài nông thôn
 

Cập nhật lúc: 2014-10-11 11:05:27

Phong cảnh - Sơn dầu
VCG6072B | Phong cảnh - Sơn dầu
Họa sĩ Trịnh Lâm
VCG-TL | Họa sĩ Trịnh Lâm