Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

Tố Mỹ (1928 - 2012)


Họa sĩ Tố Mỹ
(Trần Văn Cổn)
(1928 - 2012)
 
Tốt nghiệp khoa Hội họa hệ chính quy khóa 5 (1961 - 1966) trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam

Cập nhật lúc: 2014-10-11 11:09:53

Cảng cá Máy Chai - Sơn dầu - 80cm x 60cm
VCG246887Y | Cảng cá Máy Chai - Sơn dầu - 80cm x 60cm
Họa sĩ Tố Mỹ
VCG-TM | Họa sĩ Tố Mỹ