Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới
Từ những tác phẩm của danh họa như Manet, tới tranh trừu tượng của Newman... đều được bán với giá hàng chục triệu USD.

Tác phẩm "Black Fire" của bậc thầy hội họa trừu tượng Barnett Newman đã bán cho một người mua giấu tên với giá 84,2 triệu USD (tương đương 1.800 tỷ đồng).

 

Tác phẩm "Four Malons" (phải) của họa sĩ Andy Warhol bán với giá 69,9 triệu USD.

 

Tác phẩm "Three studies for a portrait of John Edward" của họa sĩ Francis Bacon bán được với giá 80,8 triệu USD.

 

Tác phẩm "Chariot" của nhà điêu khắc Thụy Sĩ Alberto Giacometti bán với giá 101 triệu USD. 

 

Bức tranh "Jimson Weed" của họa sĩ Georgia O'Keeffe bán với giá 44,4 triệu USD.

 

Tác phẩm "Le Printemps" của danh họa Edouard Manet bán với giá 65,1 triệu USD.  

 

Bức "Untitled" của họa sĩ Mỹ Cy Twombly được mua với giá 69,6 triệu USD.

 

Tác phẩm "Triple Elvis" của họa sĩ Mỹ Andy Warhol bán với giá 81,9 triệu USD.  

 

Hai tác phẩm "Untitled" của họa sĩ Mark Rothko - 76 triệu USD.

 

Thêm một tác phẩm nữa của Francis Bacon lọt vào danh sách đắt giá trong năm. Bức tranh "Potrait of George Dyer Talking" bán được 70 triệu USD.

 

Lam Thu
(Theo huffingtonpost)
Nguồn: vnexpress.net


Cập nhật lúc: 2015-01-03 10:22:07

10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
VCG312347L | 10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
VCG312957W | 10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
VCG779693G | 10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
VCG955505L | 10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
VCG711700R | 10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
VCG947296T | 10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
VCG399658U | 10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
VCG3570S | 10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
VCG936614E | 10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014
VCG589569F | 10 tác phẩm đắt giá của mỹ thuật thế giới 2014