Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Che / Hiện menu »

Trang chủ / Hội họa [1]

Click để xem trong cửa sổ mới

Hội họaMona Lisa, hay La Gioconda, có lẽ là tác phẩm hội họa nổi tiếng nhất của phương Tây

Hội họa là một ngành nghệ thuật trong đó con người sử dụng màu vẽ để tô lên một bề mặt như là giấy, hoặc vải, để thể hiện các ý tưởng nghệ thuật. Thông thường, công việc này do họa sỹ thực hiên. (Họa sỹ là từ dùng để chỉ những người coi hội họa là nghề nghiệp của m