Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Click để xem trong cửa sổ mới

 Viện bảo tàng

Viện bảo tàng (hay bảo tàngnhà bảo tàng) là nơi trưng bày và lưu giữ tài liệu, hiện vật cổ liên quan đến một hoặc nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa của một dân tộc hay một giai đoạn lịch sử nào đó. Mục đích của viện bảo tàng là giáo dục, học tập, nghiên cứu và thỏa mãn trí tò mò tìm hiểu về quá khứ.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/Cập nhật lúc: 2014-07-29 22:34:24

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế
Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế
Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Chăm Đà Nẵng
Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Chăm Đà Nẵng
Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh