Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Che / Hiện menu »

Trang chủ [25]

Về Văn Cao gallery

VÀO XEM TRANG TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ

  

Chúng tôi không ảo tưởng vào cái đẹp ngoài nó mà trông cậy vào cái đẹp tự nó.

LỜI TỰA

Glallery Văn Cao không lớn, chỉ khiêm nhường đậu khẽ cạnh con phố mang tên người nhạc sĩ  tạo nên Quốc ca Việt Nam.

Bao nhiêu tác phẩm là bấy nhiêu cảm nhận đời sống được biểu đạt tinh tế qua những sắc thái và gam màu khác biệt. Khác biệt nhưng có mẫu số chung: Nghệ thuật.

Bởi vậy, đến đây bất chợt bắt gặp một khoảng lặng. Khoảng lặng để thư giãn và ngẫm ngợi.

Nghệ thuật không chấp nhận sự đơn điệu, Nó không chỉ phản ánh cuộc sống, mà cao hơn, gọi ra bản chất sự vật. Người nghệ sĩ không chỉ vẽ ra cái họ nhìn thấy, còn vẽ cái họ cảm thấy. Nghệ thuật là sự song hành giữa cái hiện thực và trí tưởng tượng, là sự hoà trộn giữa đời thường và sự huyền ảo.

Xin được coi Gallery Văn Cao như một dấu phẩy đặng góp phần làm cho con người tin vào quyền năng nuôi dưỡng tâm hồn của nghệ thuật và những người nghệ sĩ sáng tạo.

Chúng tôi không ảo tưởng vào cái đẹp ngoài nó mà trông cậy vào cái đẹp tự nó. Đó là quan niệm của chủ nhân Gallery Văn Cao, và xin lấy đấy là câu kết của lời giới thiệu không đủ đầy này.

Nhà văn Đình Kính

 

FOREWARD

Van Cao Gallery is not splendid. It humbly locates next to a street, bearing the name of an artist who compose the Vietnam National Anthem.

The more works are there, the more feeling is finely expressed through the various nuances & colors. Variety, but with the same voice: it is fine art.

Hence, coming here suddenly catching  a silence. It may be silence for relaxation & meditation.

Art never accepts the monotonousness. It not only reflects the life but moreover, it call out the essence of things. The artst not only paints what he has seen but paints what he has felt.

Art  is an abreast thing between reality & imagination, and a harmony between the normal life & illusion.

Please regard Van Cao Gallery as a comma to make people believe in the power to feed up the soul of art and the artists of creaction.

We do not have illusion of the external fineness but look for the self-fineness ones. It is the concept of Van Cao Gallery’s owner. And that above is last word for this insufficient foreward.

Văn Cao Art Gallery

VĂN CAO GALLERY

HOTLINE: +84 90 603 8889
Số 201, QL 5 mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
No 201 5 Hightway - Hung Vuong dist, Hai Phong city, Viet Nam

Ngày gửi hình / 2014 / Tháng Chín / 12

hiển thị lịch theo ngày gửi hình
Xem:
Tùng Dinh Cát Bà
VCG859405I | Tùng Dinh Cát Bà
Ca trù
VCG34057I | Ca trù
Hà Huy Chương
VCG-HHC | Hà Huy Chương
Tĩnh vật hoa
VCG452636Q | Tĩnh vật hoa
Nguyễn Quốc Việt
VCG-NQV | Nguyễn Quốc Việt
Làng chài
VCG671447M | Làng chài
Phạm Quang Huynh (Phạm Huynh)
VCG-PQH | Phạm Quang Huynh (Phạm Huynh)
Ánh nước
VCG484680J | Ánh nước
Họa sĩ Trần Tuấn (Trần Quốc Tuấn)
VCG-TQT | Họa sĩ Trần Tuấn (Trần Quốc Tuấn)
Cuộc sống vẫn tiếp diễn
VCG592773C | Cuộc sống vẫn tiếp diễn
Em Hương
VCG168548Z | Em Hương
Nguyễn Tuấn Khôi
VCG-NTK | Nguyễn Tuấn Khôi
Đợi chờ
VCG229095L | Đợi chờ
Trần Quốc Long
VCG-TQL | Trần Quốc Long
Bùi Anh Hùng
VCG-BAH | Bùi Anh Hùng
Đường Lâm
VCG237030B | Đường Lâm
Dáng chiều
VCG5950H | Dáng chiều
Đỗ Đức Khải
VCG-DDK | Đỗ Đức Khải
Tam Bạc
VCG407653N | Tam Bạc
Cầu Long Biên
VCG297546M | Cầu Long Biên
Nguyễn Thị Toan
VCG-NTT | Nguyễn Thị Toan
Không đề
VCG666381J | Không đề
Trương Mạnh
VCG-THM | Trương Mạnh
Tĩnh vật
VCG380462C | Tĩnh vật
Nguyễn Quang Thanh
VCG-NQT | Nguyễn Quang Thanh