Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Che / Hiện menu »

Trang chủ / Thẻ văn cao gallery [64]

Về Văn Cao gallery

VÀO XEM TRANG TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ

  

Chúng tôi không ảo tưởng vào cái đẹp ngoài nó mà trông cậy vào cái đẹp tự nó.

LỜI TỰA

Glallery Văn Cao không lớn, chỉ khiêm nhường đậu khẽ cạnh con phố mang tên người nhạc sĩ  tạo nên Quốc ca Việt Nam.

Bao nhiêu tác phẩm là bấy nhiêu cảm nhận đời sống được biểu đạt tinh tế qua những sắc thái và gam màu khác biệt. Khác biệt nhưng có mẫu số chung: Nghệ thuật.

Bởi vậy, đến đây bất chợt bắt gặp một khoảng lặng. Khoảng lặng để thư giãn và ngẫm ngợi.

Nghệ thuật không chấp nhận sự đơn điệu, Nó không chỉ phản ánh cuộc sống, mà cao hơn, gọi ra bản chất sự vật. Người nghệ sĩ không chỉ vẽ ra cái họ nhìn thấy, còn vẽ cái họ cảm thấy. Nghệ thuật là sự song hành giữa cái hiện thực và trí tưởng tượng, là sự hoà trộn giữa đời thường và sự huyền ảo.

Xin được coi Gallery Văn Cao như một dấu phẩy đặng góp phần làm cho con người tin vào quyền năng nuôi dưỡng tâm hồn của nghệ thuật và những người nghệ sĩ sáng tạo.

Chúng tôi không ảo tưởng vào cái đẹp ngoài nó mà trông cậy vào cái đẹp tự nó. Đó là quan niệm của chủ nhân Gallery Văn Cao, và xin lấy đấy là câu kết của lời giới thiệu không đủ đầy này.

Nhà văn Đình Kính

 

FOREWARD

Van Cao Gallery is not splendid. It humbly locates next to a street, bearing the name of an artist who compose the Vietnam National Anthem.

The more works are there, the more feeling is finely expressed through the various nuances & colors. Variety, but with the same voice: it is fine art.

Hence, coming here suddenly catching  a silence. It may be silence for relaxation & meditation.

Art never accepts the monotonousness. It not only reflects the life but moreover, it call out the essence of things. The artst not only paints what he has seen but paints what he has felt.

Art  is an abreast thing between reality & imagination, and a harmony between the normal life & illusion.

Please regard Van Cao Gallery as a comma to make people believe in the power to feed up the soul of art and the artists of creaction.

We do not have illusion of the external fineness but look for the self-fineness ones. It is the concept of Van Cao Gallery’s owner. And that above is last word for this insufficient foreward.

Văn Cao Art Gallery

VĂN CAO GALLERY

HOTLINE: +84 90 603 8889
Số 201, QL 5 mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
No 201 5 Hightway - Hung Vuong dist, Hai Phong city, Viet Nam
Thông tin từ Văn Cao gallery
VCG332153W | Thông tin từ Văn Cao gallery
vcg222x
VCG291595U | vcg222x
vcg221x
VCG710876T | vcg221x
vcg220x
VCG81207T | vcg220x
vcg218x
VCG379943G | vcg218x
vcg197x
VCG108612K | vcg197x
vcg196x
VCG841674W | vcg196x
vcg195x
VCG632995L | vcg195x
vcg193x
VCG929687E | vcg193x
vcg192x
VCG1281U | vcg192x
vcg191x
VCG33966H | vcg191x
vcg190x
VCG736175H | vcg190x
vcg189x
VCG562896V | vcg189x
vcg188x
VCG580535D | vcg188x
Thiếu nữ soi gương
VCG461059E | Thiếu nữ soi gương
vcg186x
VCG824249L | vcg186x
vcg185x
VCG516052V | vcg185x
vcg184x
VCG547943N | vcg184x
vcg183x
VCG217041Z | vcg183x
vcg182x
VCG474273D | vcg182x
vcg181x
VCG44647Y | vcg181x
vcg180x
VCG708557B | vcg180x
vcg179x
VCG478881L | vcg179x
vcg178x
VCG610046N | vcg178x
vcg177x
VCG669219Z | vcg177x
vcg176x
VCG976898W | vcg176x
vcg175x
VCG65338H | vcg175x
vcg174x
VCG27832B | vcg174x
vcg173x
VCG751770L | vcg173x
vcg172x
VCG750946X | vcg172x