Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Che / Hiện menu »

Trang chủ / Thẻ sơn mài [31]

Về Văn Cao gallery

VÀO XEM TRANG TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ

  

Chúng tôi không ảo tưởng vào cái đẹp ngoài nó mà trông cậy vào cái đẹp tự nó.

LỜI TỰA

Glallery Văn Cao không lớn, chỉ khiêm nhường đậu khẽ cạnh con phố mang tên người nhạc sĩ  tạo nên Quốc ca Việt Nam.

Bao nhiêu tác phẩm là bấy nhiêu cảm nhận đời sống được biểu đạt tinh tế qua những sắc thái và gam màu khác biệt. Khác biệt nhưng có mẫu số chung: Nghệ thuật.

Bởi vậy, đến đây bất chợt bắt gặp một khoảng lặng. Khoảng lặng để thư giãn và ngẫm ngợi.

Nghệ thuật không chấp nhận sự đơn điệu, Nó không chỉ phản ánh cuộc sống, mà cao hơn, gọi ra bản chất sự vật. Người nghệ sĩ không chỉ vẽ ra cái họ nhìn thấy, còn vẽ cái họ cảm thấy. Nghệ thuật là sự song hành giữa cái hiện thực và trí tưởng tượng, là sự hoà trộn giữa đời thường và sự huyền ảo.

Xin được coi Gallery Văn Cao như một dấu phẩy đặng góp phần làm cho con người tin vào quyền năng nuôi dưỡng tâm hồn của nghệ thuật và những người nghệ sĩ sáng tạo.

Chúng tôi không ảo tưởng vào cái đẹp ngoài nó mà trông cậy vào cái đẹp tự nó. Đó là quan niệm của chủ nhân Gallery Văn Cao, và xin lấy đấy là câu kết của lời giới thiệu không đủ đầy này.

Nhà văn Đình Kính

 

FOREWARD

Van Cao Gallery is not splendid. It humbly locates next to a street, bearing the name of an artist who compose the Vietnam National Anthem.

The more works are there, the more feeling is finely expressed through the various nuances & colors. Variety, but with the same voice: it is fine art.

Hence, coming here suddenly catching  a silence. It may be silence for relaxation & meditation.

Art never accepts the monotonousness. It not only reflects the life but moreover, it call out the essence of things. The artst not only paints what he has seen but paints what he has felt.

Art  is an abreast thing between reality & imagination, and a harmony between the normal life & illusion.

Please regard Van Cao Gallery as a comma to make people believe in the power to feed up the soul of art and the artists of creaction.

We do not have illusion of the external fineness but look for the self-fineness ones. It is the concept of Van Cao Gallery’s owner. And that above is last word for this insufficient foreward.

Văn Cao Art Gallery

VĂN CAO GALLERY

HOTLINE: +84 90 603 8889
Số 201, QL 5 mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
No 201 5 Hightway - Hung Vuong dist, Hai Phong city, Viet Nam
Sơn mài dấu ấn hội họa Việt
VCG544006J | Sơn mài dấu ấn hội họa Việt
Những câu chuyện sơn mài
VCG240753X | Những câu chuyện sơn mài
Phong cảnh - Sơn mài - 90cm x 220cm
VCG852081I | Phong cảnh - Sơn mài - 90cm x 220cm
Vườn xuân - Sơn mài
VCG343963H | Vườn xuân - Sơn mài
Cuộc sống (2011)
VCG495422C | Cuộc sống (2011)
Chợ (2011)
VCG618164Q | Chợ (2011)
Bờ ao
VCG652679B | Bờ ao
Chợ hoa
VCG587524V | Chợ hoa
Cầu nguyện
VCG537109N | Cầu nguyện
Người ngồi
VCG655242I | Người ngồi
Nhìn lên
VCG27587A | Nhìn lên
Phía sau
VCG202667F | Phía sau
Đàn bà
VCG461517D | Đàn bà
Tình yêu
VCG390625N | Tình yêu
Nhảy múa
VCG668060Z | Nhảy múa
Vũ Trụ
VCG114776V | Vũ Trụ
Thăm chùa Thày
VCG631896P | Thăm chùa Thày
Trung thu
VCG169006O | Trung thu
Hoa Xu Xi
VCG123718Q | Hoa Xu Xi
Chén rượu xuân
VCG863342D | Chén rượu xuân
Mèo con
VCG62347U | Mèo con
Góc bếp
VCG854522X | Góc bếp
Nắng sớm
VCG586547D | Nắng sớm
Tình yêu
VCG820159Q | Tình yêu
Xuống chợ
VCG165283E | Xuống chợ
Cầu Long Biên
VCG297546M | Cầu Long Biên
Dáng chiều
VCG5950H | Dáng chiều
vcg221x
VCG710876T | vcg221x
vcg190x
VCG736175H | vcg190x
vcg176x
VCG976898W | vcg176x