Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
Che / Hiện menu »

Trang chủ / Thẻ sơn dầu [122]

Về Văn Cao gallery

VÀO XEM TRANG TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ

  

Chúng tôi không ảo tưởng vào cái đẹp ngoài nó mà trông cậy vào cái đẹp tự nó.

LỜI TỰA

Glallery Văn Cao không lớn, chỉ khiêm nhường đậu khẽ cạnh con phố mang tên người nhạc sĩ  tạo nên Quốc ca Việt Nam.

Bao nhiêu tác phẩm là bấy nhiêu cảm nhận đời sống được biểu đạt tinh tế qua những sắc thái và gam màu khác biệt. Khác biệt nhưng có mẫu số chung: Nghệ thuật.

Bởi vậy, đến đây bất chợt bắt gặp một khoảng lặng. Khoảng lặng để thư giãn và ngẫm ngợi.

Nghệ thuật không chấp nhận sự đơn điệu, Nó không chỉ phản ánh cuộc sống, mà cao hơn, gọi ra bản chất sự vật. Người nghệ sĩ không chỉ vẽ ra cái họ nhìn thấy, còn vẽ cái họ cảm thấy. Nghệ thuật là sự song hành giữa cái hiện thực và trí tưởng tượng, là sự hoà trộn giữa đời thường và sự huyền ảo.

Xin được coi Gallery Văn Cao như một dấu phẩy đặng góp phần làm cho con người tin vào quyền năng nuôi dưỡng tâm hồn của nghệ thuật và những người nghệ sĩ sáng tạo.

Chúng tôi không ảo tưởng vào cái đẹp ngoài nó mà trông cậy vào cái đẹp tự nó. Đó là quan niệm của chủ nhân Gallery Văn Cao, và xin lấy đấy là câu kết của lời giới thiệu không đủ đầy này.

Nhà văn Đình Kính

 

FOREWARD

Van Cao Gallery is not splendid. It humbly locates next to a street, bearing the name of an artist who compose the Vietnam National Anthem.

The more works are there, the more feeling is finely expressed through the various nuances & colors. Variety, but with the same voice: it is fine art.

Hence, coming here suddenly catching  a silence. It may be silence for relaxation & meditation.

Art never accepts the monotonousness. It not only reflects the life but moreover, it call out the essence of things. The artst not only paints what he has seen but paints what he has felt.

Art  is an abreast thing between reality & imagination, and a harmony between the normal life & illusion.

Please regard Van Cao Gallery as a comma to make people believe in the power to feed up the soul of art and the artists of creaction.

We do not have illusion of the external fineness but look for the self-fineness ones. It is the concept of Van Cao Gallery’s owner. And that above is last word for this insufficient foreward.

Văn Cao Art Gallery

VĂN CAO GALLERY

HOTLINE: +84 90 603 8889
Số 201, QL 5 mới, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP HẢI PHÒNG, VIỆT NAM
No 201 5 Hightway - Hung Vuong dist, Hai Phong city, Viet Nam
Cảng cá Máy Chai - Sơn dầu - 80cm x 60cm
VCG246887Y | Cảng cá Máy Chai - Sơn dầu - 80cm x 60cm
Phong cảnh - Sơn dầu
VCG6072B | Phong cảnh - Sơn dầu
Phong cảnh - Sơn dầu (100cm x 100cm)
VCG360778N | Phong cảnh - Sơn dầu (100cm x 100cm)
Biển đảo đêm trăng - Sơn dầu (100cm x 65cm)
VCG131530X | Biển đảo đêm trăng - Sơn dầu (100cm x 65cm)
Heo may - Sơn dầu (120cm x 100cm)
VCG209655B | Heo may - Sơn dầu (120cm x 100cm)
Buổi sớm trên công trường - Sơn dầu (100cm x 120cm) - 2013
VCG203216P | Buổi sớm trên công trường - Sơn dầu (100cm x 120cm) - 2013
Bến cũ - Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2013
VCG77331S | Bến cũ - Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2013
Thoát tục- Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2014
VCG457336Q | Thoát tục- Sơn dầu (100cm x 80cm) - 2014
Phong cảnh Gia Minh - Sơn dầu (120cm x 110cm) 2013
VCG614746S | Phong cảnh Gia Minh - Sơn dầu (120cm x 110cm) 2013
Bác Hồ với hải quân - Sơn dầu
VCG79589T | Bác Hồ với hải quân - Sơn dầu
Hoa loa kèn - Sơn dầu (2012)
VCG899627U | Hoa loa kèn - Sơn dầu (2012)
Bến tàu không số - Sơn dầu - 180cm x 130cm - 2011
VCG842956D | Bến tàu không số - Sơn dầu - 180cm x 130cm - 2011
Hoa loa kèn - Sơn dầu - 2013
VCG790405Y | Hoa loa kèn - Sơn dầu - 2013
Tĩnh vật Hoa - Sơn dầu - 55cm x 70cm - 2013 (Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2013)
VCG246093V | Tĩnh vật Hoa - Sơn dầu - 55cm x 70cm - 2013 (Triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2013)
Tĩnh vật - Sơn dầu - 100cm x 80cm
VCG690429O | Tĩnh vật - Sơn dầu - 100cm x 80cm
Chân dài nhìn ngược
VCG395080C | Chân dài nhìn ngược
Tôi ở bên kia
VCG798217Q | Tôi ở bên kia
Co mình lăn tròn
VCG971740P | Co mình lăn tròn
Bến thuyền
VCG675964F | Bến thuyền
Heo may
VCG128906Y | Heo may
Tháng năm
VCG106750M | Tháng năm
Sắc thu
VCG541259M | Sắc thu
Sự vính cửu
VCG401580H | Sự vính cửu
Sự vính cửu
VCG483184C | Sự vính cửu
Chọi trâu
VCG586883K | Chọi trâu
Đèn đỏ
VCG189147E | Đèn đỏ
cao tốc
VCG849121X | cao tốc
Đèn xanh
VCG877746Y | Đèn xanh
Đích tôn
VCG376037B | Đích tôn
Phơi vải
VCG369018H | Phơi vải