Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
 
 
800px-Tranh_của_Nguyễn_Gia_Trí.jpg
1012 | Tranh của Nguyễn Gia Trí
  • Mô tả - Nội dung
  • Thẻ
  • Thông tin
  • 0 lời bình

Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh


Nguồn: vi.wikipedia.org
Ký hiệu nhận dạng số
1012
Độ phân giải
800*600
Tệp tin
800px-Tranh_của_Nguyễn_Gia_Trí.jpg
Kích thước file
100 Kb
Xem
10029
Bảng xếp hạng
Không có đánh giá
Đánh giá hình này

Thêm lời bình

CAPTCHA Image