Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
 
2014_132_8_a5.jpg
 
Bảo vật quốc gia Tượng Bồ tát Tara