Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
LeThai-1.jpg
 
Bác Hồ với công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng - Phấn màu