Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
 
dk1.JPG
 
Điêu khắc tượng gỗ bằng tay giá nửa tỷ ở Sài Gòn