Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
tt3.png
 
Tranh trẻ em của họa sỹ Mai Trung Thứ (đề tài rất phổ biển của ông)