Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
 
sothebys.jpg
 
Tranh Việt trên sàn đấu giá Sotheby’s: Thiếu niềm tin, thế giới nghệ thuật sẽ sụp đổ