Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
 
db0JESUS.jpg
 
Tranh Da Vinci được đấu giá gần nửa tỷ USD, phá mọi kỷ lục