Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
 
1-chiec-dia-dong-2000-nam-tuoi_zijr_thumb.png
 
Đĩa đồng cổ bán đấu giá kỷ lục hơn 27 triệu USD