Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
 
songdynastybowl.jpg
 
Bát sứ nghìn năm của Trung Quốc đạt giá gần 40 triệu USD