Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
 
3-1528813163166594422469.jpg
 
19 triệu đô mua báu vật Trung Hoa bị quên lăn lóc ở gác xép Pháp