Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
 
4b6birdhouse.jpg
 
Christie's đấu giá các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc thu về 38,2 triệu USD