Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
 
u1.jpg
 
Tranh Việt xuất hiện ồ ạt tại đấu giá Sotheby’s