Trang Đấu giá nghệ thuật | Cập nhật mới nhất
 
854de9cea78f4ed1179e.jpg
5 tranh Việt vừa thu về hơn 60 tỷ tại phiên đấu giá quốc tế