Vũ Hoàng Châm


Họa sĩ Vũ Hoàng Châm
Sinh ngày 1/2/1954
  • Học khoa Đồ họa tại trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội
  • Tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật quốc gia Kieps (Ucraina) năm 1990
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
  • Tham gia triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, khu vực, Hải Phòng
  • Tham gia triển lãm Mỹ thuật tại Ucraina
  • Giải ba biểu tượng Hải Phòng 1993
  • Giải khuyễn khích tranh cổ động toàn quốc
Nguồn: mythuathaiphong.blogspot.com

Cập nhật lúc: 2014-07-22 21:52:03