Đào Quang Gang


Họa sĩ Đào Quang Gang
  • Sinh ngày 26/7/1941 tại Tiên Lãng, Hải Phòng
  • Tốt nghiệp khoa Hội họa, hệ tại chức khóa 10 (1975-1980), Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng

Bến thuyền cá Vinh Quang - Sơn dầu - 120cm x 100cm
Nguồn: http://mythuathaiphong.blogspot.com/


Cập nhật lúc: 2014-07-27 21:11:28