Đặng Xuân Hòa


Họa sĩ Đặng Xuân Hòa
 
  • Sinh năm 1959 tại Nam Định
  • Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam
  • Hiện sống và làm việc tại Hà Nội
  • Hội viên hội Mỹ Thuật Việt Nam

Tác phẩm được đấu giá:
  • 2007: Đấu giá tại Borobudur "Southeast Asian Contemporary" - Singapo
  • 2009: Đấu giá tại Larasati - Singapore
  • Có tranh lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Singapo, Malaysia


Cập nhật lúc: 2014-09-09 21:32:19