Đỗ Thu Thủy


Họa sĩ Đỗ Thu Thủy
 
Sinh năm 1991
Sinh viên trường Đại học Sư Phạm Nghệ thuật TW - Hà Nội
2012: Tham gia triển lãm mỹ thuật sinh viên
Cập nhật lúc: 2014-09-15 20:12:43