Hoàng Đình Tài


Họa sĩ Hoàng Đình Tài
Sinh năm 1947 tại Hưng Yên
  • Tốt nghiệp khoa Hội họa, hệ chính quy khóa 18 (1974-1979), Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam
  • Hội viên hội mỹ thuật Việt Nam
  • 1966 – 1974: Họa sĩ quân đội sống, vẽ ở Trường Sơn, Lào, Campuchia, Tây Nguyên thời chiến tranh chống Mỹ
  • Từng triển lãm ở Trường Sơn, Hà Nội (Việt Nam), Matxcơva, Latvia, Đức, Trung Quốc, Lào, Campuchia … 
  • Nhiều tác phẩm trong sưu tập ở Malaysia, Singapore, Pháp, Thái Lan, Mỹ, Canada, Đức, Australia,
  • Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (2007)
  • Giải A Hội mỹ thuật Việt Nam (2002)
  • Giải B Hội mỹ thuật Hà Nội (2002)
  • Giải B Văn học nghệ thuật Bộ Quốc Phòng Việt Nam (1999 – 2004)
Cập nhật lúc: 2014-09-22 03:32:20