Nguyễn Viết Lục


Họa sĩ Nguyễn Viết Lục
  • Sinh ngày 12/5/1968 tại Hải Phòng
  • Hội viên hội Mỹ thuật Hải Phòng
Cập nhật lúc: 2014-10-11 10:09:25